Go Back   Sıkıntı Dilek Nazar Bereket Duası > İSLAMİ FORUM > İslam Ve İnsan

Cevapla
Seçenekler Stil
Okunmamış 31-01-12, 17:20   #1 (permalink)
ÜYE
 
werwe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 2.284
Konular: 2263
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart Muharrem Ayında Yapılması Gereken İbadetler

Muharrem Ayında Yapılması Gereken İbadetler

Muharremin birinci gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır:

"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Muharremin birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk lütfuyla ve keremiyle huzûruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir. Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. gün âşûra pişirmek faziletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.anhüma) Efendilerimizle cennete girecekleri ümit edilir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günleri oruç tutmalıdırlar. Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve "Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız" buyurmuşlardır.

Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.MUHARREMİN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.

6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir. (Fazilet Neşriyat, Duâ ve İbâdetler)

Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı 3 defa okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin olacağı, Aşûre Günü [Muharremin onuncu günü] 3 defa okuyanın ise, ölümden de emin olacağı; çünkü o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak nasip olmayacağı bildirilmiştir.Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)Muharrem Ayının Diğer Günleri İçin Adab ve Vazifeler

Bu ayın her gününde mümkünse Kur'an-ı Azimüşşanın 11. sure-i celilesi olan Hud suresi okunmalı ve sevabı da başta Fahr-i Kainat Aleyhi Ekmelüt Tahiyyat Efendimizin ervahı kudsiyelerine ve İmam-ı Hasan ve Hüseyin (ra) ve onunla birlikte şehit düşen

şüheda ve isimleri zikredilen zevatı aliyelerin ve bildiğimiz veliyullah hazeratının ervahı kudsiyelerine bağışlanmalıdır.

Zeynel Abidin (ks), Mehmet Necati (ks), Ahmet Hamdullah (ks) hazretlerinin bu ayın birinden onuncu gününe kadar her gün on rekat şükür namazının kılınmasını ve bunun yüz rekata ikmal edilmesini tavsiye ettikleri söylenmektedir.Muharrem Ayının 9,10 ve 11. Günleri İçin Adab ve Vazifeler

Muharrem ayının 9,10 ve 11. günlerini oruç tutmak suretiyle ihya etmek sünneti seniyyedendir.

Öteden beri yapılagelmekte olan bir adet olarak bugünlerde ve bilhassa 10. günü aşure kaynatıp yedi komşuya ikram edilir. Muharremül Haramın onuncu gününde yapılan hayır ve hasenata Cenab-ı Hakk (cc) yedi yüz sevap ihsan eder.Muharrem Ayının 14 ncü Gecesi Hakkında Bir MenâkıbMuharrem ayının ondördüncü gecesi, Şahı Nakşıbend Hz. nin mevlid (doğum) gecesidir. Bu gecenin ihyası da, bu sebepten bir değer ve mânâ taşır. Piri azam ve üstadı Ekrem Mevlâna Şahı Nakşibend Bahaddin k.s. hz. nin ve-lâdetine tekabül eden Muharremül haramın onüçünü ondördüne bağlayan bu gece hakkındaki âdâba geçmeden, kısa bir menkıbesini nakletmek isteriz.Cenâb-ı Hakk, Muharremül Haram'ın on günü içinde yedibin enbiya ve mürselini kiram hazeratına ayrı ayrı in'am ve ataya ile ikrâm ve taltif buyurdu. Resulü Ekrem s.a.v. Efendimizi bu on gün zarfında iptilâ ve müsibet ile iğzaz ve ikrâm etti. Cenâb-ı Peygamber s.a.v. Efendimizin gözbebeği, seyyidi şüheda vel mazlumin Hz. Hüseyin r.a., Muharremül Haram'ın bu onuncu günü şehiden ve mazlumen vefat etti. Cenâb-ı Hakk'ın c.c. kullarına olan izaz ve ikramında iki kısım vardır. Birincisi, ataya, in'am ve ikrâm iledir. İkincisi, müsibet ve belâ iledir. Müsibet ile izaz ve ikrâmın değeri, Allah katında daha yüce olduğundan Resulü Ekrem'i (s.a.v.) iptilâ ve müsibet ile izaz etmiştir.Hz. Hüseyin r.a. iki yaşında iken bir gün sevgili dedesi Resulü Ekremin (s.a.v.) kucağında oturmakta iken Cebrâil aleyhisselâm gelerek şöyle buyurdu:

- "Torununuz Hüseyin'in neslinden kıyamete kadar 53 bin zat gelecektir.

Her biri, ümmetimizin azaba düçar olacaklarından yetmiş bin kimsenin azat

olmasına sebep olacaktır" dedi ve Resulü Ekrem'in (s.a.v.) yüzünde hasıl olan

beşareti görerek mesrur oldu.O gece Cibrili Emin a.s. yine nâzil oldu ve Cenâb-ı Hakk'ın c.c. selâmını verdikten sonra:

- "Ya Muhammed! Bu senin torunun, bir gün Kerbelâ mevkiinde zalimler tarafından şehid edilecektir," deyip bir avuç toprak verdi ve şöyle devâm etti:

- "Bu toprak, Kerbelânın toprağıdır. Torununuz Hüseyin'in yüzyirmidörtbin enbiya ve mürselin hazeratına nâzil olan müsibetlere mazhar olacağı mevkiin toprağıdır."Bunun üzerine Resulü Ekrem s.a.v, son derece mahzun ve mükedder oldu ve mübarek göz yaşları Hz. Hüseyin'in yüzüne döküldü. Resulü Ekrem'in hüzün ve kederinden akan gözyaşı, Hz. Hüseyin'in yüzünü ıslatınca, Hüseyin r.a. iki yaşında olduğu halde:

- "Ya Ceddi! Benim için mi ağlıyorsun?" dedi. Resulü Ekrem s.a.v.:

- "Ya Kurreti ayni! Senin için ağlıyorum. Mukadderatı ezeliyeyi ilâhiyenin iktizası olarak Cibri'lin bana söylediği sûrette şehit olacak olursan, senden sonra Cenâb-ı Hakk'ın c.c. vaad ve tebşir buyurduğu, onbinlerce ümmete şe-faatçi olacak evlâtların artık dünyaya gelmeyecek ve bu husustaki İrade-i Subhaniye tahvil ve tağyir olmuştur, diye ağlıyorum. Bir cihetten de yüzyirmidört bin enbiya ve mürselini izama nâzil olan müsibet ve belâ, defaten üzerine nail olunca, Cenâb-ı Hakk'ın c.c. rızasına muvafık sûrette makamı Hayır ve Rızada durabilir misin? diye endişe ediyorum..." buyurdu.Cibril a.s., Cenâb-ı Resulu Ekrem s.a.v. Efendimizin hüznünü görünce teselli etmeye başladı. Tebşirat ve tesellilerden bir sonuç alamayınca, kısa bir zaman huzurundan ayrılıp tekrar nâzil oldu ve:

- "Ya Muhammed! Cenâb-ı Haktelâ Hz. selâm eder. Ümmetimizin hadimlerinden birinin zerresini huzurunuza davete memur oldum. Bu zatın duâ ve münacaatı üzerine, ümmetinizden beşyüzbin kişi azat olur. Ve bu zatın dünyaya geldiği lâhzadan itibaren her sene aynı gecede ve aynı saatte (yani Muharremül Haram'ın 14 ncü gecesi vaktül imsakında) beşyüzbin kişi azat olur.Onları züheda zümresine ilhak eder. Cenâb-ı Haktealâ Hz. ümmetinin içinde böyle bir zatın mevcût olduğunu size tebşir etmem için bana emir buyurdu."O anda Fahri Kâinat Aleyhi Ekmelüt Tahiyyat Efendimiz teselli olup, üzerindeki hüzün ve keder, sevinç ve hoşluğa tebdil oldu. O zerre, imamüt tarika Şahı Nakşibend Muhammed Bahaeddin el Buhari k.s. idi.Bu gece çok muhterem bir gece olduğu için, bu nimeti uzmaya şükren ve izharı arz ile beraber ibadet ve taadde bulunulması müstecaptır.Muharrem Ayı'nın 14 ncü Gecesi Yapılacak Adâb ve Vazifeler• Bu nimeti uzmayı kalben tâzim ve takdir etmek.• Bilcümle atayayı ilâhiyenin asıl ve esası olan imanla müşerref olduğumuz için Cenâb-ı Haktealâ Hz. ne şükretmek.• Muharremül Haram'ın onüçüncü günü, gün doğduktan itibaren herhangi bir müsait vakitte, mümkünse bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında: "Yarabbi gerek âlemi zerrede ve gerekse bu dünyada olsun, ademden vücuda geldiği lâhzadan itibaren ne gibi masiva ve müsibetler bende hasıl olmuş ise, ve huzuru ilâhiyenden beni uzaklaştıracak ne kadar hicap var ise, cümlesinden beni temizle" diye düşünülür. Boy abdesti yerine namaz abdesti ile de iktifa edilebilir.• İki rekât sünnet-i salât-ı vudu kılınır.• 3 Kelime-i şehadet, 70 Estağfirullah, 1 Fatiha-ı şerif, 11 İhlâs-ı şerif ve birer muavezeteyn sureleri okunur. Sadakallahülâzim... demek sûretiyle Peygamber Efendimizin ervahı tayyibelerinden itibaren... sırasıyla saadât-ı kiramın ervahı tayyibelerine usulünce bağışta bulunulur. Sonunda hassaten "İlâ ruhu Şahı Nakşibend Muhammed Üveysiül Buhariül Fatiha" denir ve bir Fatiha-ı şerif okunur.Mümkün olursa, o gece tamamen ihya edilir. Sure-i En'am okunur ve usulünce hediye edilir. Bilinen veliyullah (veya 313 mürşidi kiram) hazeratının isimleri anılmak sûretiyle kemali huzura varılarak tevessül edilir.
werwe isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
Yok

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Safer Ayında Yapılacak İbadetler werwe İslam Ve İnsan 0 31-01-12 17:20
Rebiüevvel Ayında Yapılması Gereken İbadetler werwe İslam Ve İnsan 0 31-01-12 17:20
Recep Ayı Ve Yapılması Gereken İbadetler werwe İslam Ve İnsan 0 31-01-12 17:20
Şevval Ayında Yapılması Gereken İbadetler werwe İslam Ve İnsan 0 31-01-12 17:20
Zilkade Ayı Fazileti ve Yapılması Gereken İbadetler werwe İslam Ve İnsan 0 31-01-12 17:20

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:29.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.