Go Back   Sıkıntı Dilek Nazar Bereket Duası > HAVAS DUALARI > Hacet Dilek Duaları

Cevapla
Seçenekler Stil
Okunmamış 04-02-13, 09:54   #1 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart Tövbe İstiğfar Duaları nedir...

Tövbe İstiğfar Duaları nedir...

sıkıntıduası.com Tövbe İstiğfar Duaları nasıldır nedir... konusunu yazıyoruz değerli kardeşler için
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:"Günâhların için mağfiret dile ve sabah akşam Rabbine hamd ederek tesbihde bulun (Sübhânellâhi ve Bihamdihi, söyle)"

Yine Allah Tealâ:"Günâhın için ve erkek-kadin mü´minler için mağfiret dile," buyur*muştur

"Allah´dan mağfiret dileyiniz Muhakkak surette Allah´ın mağfireti bol*dur, merhameti geniştir"

"Yasaklardan sakınanlar için Rableri yanında (ağaç ve meskenleri) alt*larından nehirler akan cennetler vardır Orada devamlı kalacaklardır Hem de tertemiz zevceler vardır (En büyük nimet olan) Allah´ın rızası vardır

Allah kullarını (her hal ve hareketleri ile) görendir (Allah´ın azabından korkup) yasaklardan sakınan o mü´minler duâ edip derler: Ey Rabbimiz! Biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru Onlar sabredenler, sadakat gösterenler, Allah´a ibâdet edenler ve seher vakitlerinde mağfiret dileyenlerdir"

"Sen (ey peygamberim) o inkarcıların içinde iken Allah onlara azâb edecek değildi Allah´dan mağfiret dilerlerken de Allah onlara azâb ede*cek değil"[5]

"O kimseler ki, bir kötülük yaptıkları zaman yahut nefislerine zulmet*tikleri zaman, hemen Allah´ı anarlar ve günahları için mağfiret dilerler Allah´dan başka günahları kim bağışlayabilir! Hem de onlar bildikleri hal*de, yaptıkları günah üzerinde ısrar etmezler"

"Kim bir kötülük işlerse yahut (Allah´a isyan sureti ile) kendine yazık ederse, sonra da Allah´dan mağfiret dilerse, Allah´ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici bulur"

Rabbinizden mağfiret isteyin, Sonra O´na tevbe edin"

Allah Tealâ Nuh´dan haber vererek şöyle buyurmuştur:

"Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü o çok bağışlayan-dır"

Allah Tealâ Hud peygamberden haber vererek şöyle buyurmuştur:

"Ey Kavmim! Rabbinizden mağfiret isteyin sonra O´na tevbe edin"

Mağfiret dilemek konusunda âyetler çok olup bilinmektedir Yazdığımız bir kısım âyetlerle uyarma elde edilmiş olur
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
sıkıntıduası.com
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:54   #2 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

Mağfiret dileme üzerinde rivayet edilen hadisler çok olduğundan onla*ra nihayet vermek mümkün olmaz Fakat ben bunların bir kısmına işaret edeceğim:

Sahâbî olan El-Eğarru´1-Müzenî´den (Radıyallahu Tealâ Anh) ya*pılan rivayete göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyur*muştur: "Benim kalbime bir dalgınlık gelir Ben de günde yüz defa Al*lah´a istiğfarda bulunurum"

Ebû Hüreyre´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, ben Resûlüllah Saİlallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle dediğini işittim: "Allah´a yemin ederim ki ben, günde yetmiş defadan çok Allah´dan mağ*firet dilerim ve ona tevbe ederim"

Seyyidii´l-İstiğfâr Duası (İstiğfarın Büyüğü):

Şeddad İbni Evs´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Pey*gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"İstiğfarın başı, kulun şöyle demesidir:

"Allâhümme ente rabbî Iâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va´dike ve mestetâtü e´ûzü bike min şerri mâ sana´tü ebûu leke bini´metike aleyye ve ebû´u bizenbî Feğfir lî feinnehû lâ yeğfiru´z-zünûbe illâ ente"

"Allah´ım! Sen Rabbimsin Senden başka İlâh yoktur Sen beni yarat*tın, ben Senin kulunum Sana verdiğim (tevhidden ibaret) söz ve va´d üze*reyim, gücüm yetesiye Yaptığım şeylerin kötülüğünden Sana sığınırım Bana olan nimetini itiraf ediyorum Günahımı da itiraf ediyorum Beni bağışla; çünkü Senden başkası günahları bağışlayamaz; ancak Sen bağış*larsın Kim bu sözlere kesinlikle inanarak gündüz bunları söyler de o gün akşamlamadan önce ölürse, o kimse cennet ehlindendir Kim de bu söz*lere kesinlikle inanarak bunları geceleyin söylerde, sabahlamadan önce ölürse, o kimse cennet ehlindendir"
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:55   #3 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

İbni Ömer´den (Radıyallahu Tealâ Anhüma) yapılan rivayetde şöyle anlatmıştır:

"Biz bir meclisde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in yüz defa:

"Rabbiğfir lî ve tüb aleyye inneke ente´t-tevvâbü´r-rahîm"

"Rabbim, beni mağfiret et, tevbemi kabul et Sen (evbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibisin, dediğini sayardık"

1051- îbni Abbas´dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde demiş*tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur" Kim istiğfara devam ederse Allah ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir rahatlık verir ve ummadığı yerden ona rızık ihsan eder"[15]

1052- Ebû Hüreyre´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur

"Canım kudret elinde olana yemin ederim ki, eğer günah işlemeseydi-niz, Allah sizi giderirdi de günah işleyen bir kavim getirirdi Onlar Al-lah´dan mağfiret dilerlerdi Allah´da onları bağışlardı"[16]
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:55   #4 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

1053- Abdullah İbni Mes´ud´dan (Radıyallahu Teafâ Anh) yapılan ri*vayete göre: "Üç defa duâ etmek ve üç defa istiğfarda bulunmak Resû*lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in hoşuna giderdi"[17] Bu hadis toplu dualar bölümünde az önce geçmişti

1054- Ebû Bekir Es-Sıddîk´m (Radıyallahu Anh) azadlısından yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Günde yetmiş defa günaha dönse bile, istiğfarda bulunan kimse, günahda ısrar etmiş olmaz"[18]

1055- Enes´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû*lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle buyurduğunu işittim: "Allah

Tealâ buyurdu: Ey insanoğlu! Sen bana duâ ettiğin ve benden umduğun müddet, senden olan günahları sana bağışlarım; ve ey insanoğlu, senin günahların gökteki bulutlara kadar olsa bile beis görmem Sonra benden mağfiret dilesen, seni bağışlarım Ey insanoğlu! Eğer yer dolusu günah*larla bana karşı çıkıpda sonra hiç bir şeyi bana ortak koşmayarak (küfür üzerinde olmayarak ölüp) bana geiirsen, ben de sana yer dolusu mağfiret ihsan ederim"[19]

1056- Güzel bir isnadla Abdullah İbni Büsr´den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöy*le buyurdu: "Amel defterinde çok istiğfar bulan kimseye ne mutlu! "[20]

1057- İbni Mes´ud´dan (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayetde de*miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kim:

"Esteğfirullahelİezî lâ ilahe illâ huve´î-hayyu ´1-kayyûmu ve etûbü ileyhi"
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:56   #5 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

"Hayat sahibi olup her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden baş*ka hiç bir ilâh bulunmayan Allah´dan mağfiret dilerim" derse savaştan kaçmış olsa bile, günahları bağışlanır"[21]

Derim ki, bu bölüm doğrusu çok geniştir Bunu kısaltmak konuyu kav*rama bakımından daha kolaydır Bunun için bu kadarla yetiniyoruz

İstiğfar ile ügili olarak Rebî İbni Huseym´den (Radıyallahu Anh) şu söz nakledilmiştir O demiştir ki: Sizden hiç biriniz, "Esteğfirullahe ve etûbü ileyhi" "Allah´dan mağfiret dilerim ve ona îevbe ederim" deme*sin bunu söylemek günah ve yalan olur; eğer günahından tevbe etmemiş*se Doğrusu şöyle demelidir: ALLÂHÜMME´ĞFİR LÎ VE TÜB ALEY*YE (Allah´ım beni bağışla ve tevbemi kabul et) Allah´ım beni bağış*la ve tevbemi kabul et, diye söylediği söz güzeldir Fakat Alîah´dan mağ*firet dilerim, sözünü kerih görmesi ve onu yalan sayması görüşüne katıl*mayız Çünkü "Esteğfirullah" sözünün manası, Allah´ın mağfiretini dilerim, demektir Burada yalan yoktur Bundan önce geçen îbni Mes´ud´-un hadisi bunu reddetmeye yeterlidir

Fudayl´dan (Radiyallahu Anh) rivayet edilmiştir: Günahı söküp atma*dan istiğfar yapmak, yalancıların tevbesidir Allah kendisinden razı ol*sun, Râbia El-Adeviye´den nakledilen söz buna yakındır O şöyle demiş*tir: Bizim istiğfarımız, çok istiğfara muhtaç olur (Günahları kökünden atarak tevbe etmediğimizden çok istiğfarda bulunmamız gerekir,)

Kabe´nin örtülerine tutunarak bir A´rabî´in şöyle dediği nakledilmiş*tir: Allah´ım! Günahlarıma ısrarla senden mağfiret dilemem yüzsüzlük*tür Senin afv ve mağfiretinin genişliğini bildiğim halde, istiğfarda bu*lunmayı terk etmem de aciziyettir Bana muhtaç olmadığın halde, bana ne kadar çok nimetlerle şefkat gösteriyorsun Ben ise, sana muhtaç oldu*ğum halde günahlarla buğzunu kazanıyorum Ey söz verdiği zaman onu yerine getiren, azabla korkutunca da bağışlayıp afv eden Allah! Benim bü*yük günahımı senin büyük afvimn içine koy; ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:56   #6 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

Sabahtan Akşama Kadar Susup Konuşmamanın Yasaklığı

1058- Güzel bir isnadla Hz Ali´den (Radıyallahu Anh) yapılan riva-yetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´den şöyle ezber*ledim: "Buluğa erdikten sonra yetimlik yoktur (Çocuk malına ve işine sahib olur) Birgün akşama kadar (cahiliyet devrinde yapıldığı gibi) su*sup konuşmamak yoktur (Hayırlı şeyler söylenir, zikir yapılır) "[22]

İmam Ebu Selman EI-Hattabî´den (Radıyallahu Anh) "Meâlimu´s-Sünen´de rivayet edilmiştir O, bu hadisin açıklamasında şöyle demiştir: Cahiliyet devri insanlarının âdetlerinden ve ibâdetlerinden biri de susmak idi Onlardan biri ibâdet maksadıyla tenhaya çekilir ve gece-gündüz su*sar ve konuşmazdı Müslümanlar bundan yasaklandılar Zikretmekle ve hayırlı söz söylemekle emredildiler

1059- Kays İbni Ebi Hâzim´den (Allah ona rahmet etsin) yapılan riva-yetde, o şöyle demiştir: Ebû Bekir Es-Sıddîk Ahmes kabilesine Zeyneb adındaki bir kadının yanına vardı Onu konuşmuyor bir halde gördü Bu*nun üzerine şöyle dedi: Bu kadında ne var ki, konuşmuyor? (Yanında bulunanlar) dediler: O konuşmamayı kasdetmiştir Ebû Bekir ona konuş; çünkü bu yaptığın helal olmaz Bu cahiliyet işlerindendir, dedi O da ko*nuştu

İslam İnancının Temelini Oluşturan Hadisler:

Bu bölümle ilgili meseleleri tamamlamış oldum Şimdi bunlara konu*yu tamamlayacak bazı hadisleri ilâve edip güzel bir şekilde bölüme son vermeyi uygun gördüm Bunlar da İslâm´ın dayanağı olan hadislerdir Bun*lar üzerinde âlimlerin dağınık şekilde ihtilâfları vardır Benim ilâve ettik*lerimle beraber onların sözlerinin toplamı otuz kadar hadistir

1060- Birinci hadis, Ömer İbni´l-Hattab´ın (Radıyallahu Anh) hadisi*dir: "Ameller niyetlere göredir"[23] Bu kitabın başında açıklaması geç*mişti

1061- İkinci hadis: Hz Âişe´den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyie buyurmuştur: Bu üze*rinde bulunduğumuz bu şeriatımız üzerine şeriattan olmayan bir şeyi icad edenin işi reddir (o bizden değildir)[24]
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:57   #7 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

1062- Üçüncüsü: Numan İbni Beşir´den (Radıyallahu Anhüma) riva*yet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle buyurduğunu işittim: (´Helal bellidir (açıktır) Haram da bellidir Bunların arasında şübheli şeyler vardır İnsanların çoğu onları bilmez Kim şübhelerden sakınırsa, dinini ve şerefini kurtarmış olur Kim şübheli şey*ler içine düşerse, haram içine düşer Bunun hali, yasak bölge çevresinde hayvan otlatan çobana benzer Yasak bölgeden faydalanmaları yakın olur Dikkat edin, her idarecinin yasağı vardır Allah Tealâ´nm yasağı da ha*ramlarıdır Dikkat edin! Bedende bir et parçası vardır ki, o düzeldiği za*man bütün beden düzelir O bozulduğu zaman da bütün beden bozulur Dikkat edin! Ö et parçası kalbdir"[25] Bu hadisi Sahihayn´da riva*yet ettik

1063- Dördüncüsü: İbni Mes´ud´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildi*ğine göre, sadık olan ve doğrulanan Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel*lem bize anlatmıştır: "Sizden her birinizin yaratılışı annesinin karnında kırk gün nutfe olur Sonra bu kadar zaman kan pıhtısı olur Sonra bu kadar zaman et parçası olur Sonra melek gönderilir de ona ruh üfürür ve dört sözle emredilir: Rızkını, ecelini, amelini şakî yahut said olduğunu yazmakla Kendisinden başka İlâh olmayan Allah´a and olsun ki, siz*den biriniz cennet ehlinin işini yapar; öyle ki onunla cennet arasında an*cak bir arşın kalır Kader üzerine geçer de cehennem ehlinin amelini işler Böylece cehenneme girer Sizden biriniz de, cehennem ehlinin amelini iş*ler; öyle ki, onunla cehennem arasında ancak bir arşın kalır Sonra onun üzerine kader geçer de, cennet ehlinin işini yapar Böylece cennete girer"[26]

1064- Beşincisi: Hasan İbni Ali´den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edil*diğine göre, demiştir ki, Resülüllah´dan şöyle dediğini ezberledim:

"(Söz ve hareketlerden) sana şübhe verenleri bırak da, sana şübhe ver*meyen (sağlam ve kesin) şeylere bak (onları yap)"[27]

1065- Altıncısı: Ebû Hüreyre´den rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:58   #8 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

"İnsan´ın gereksiz olan şeyleri terk etmesi, onun güzel İslâm oluşundandır"[28]

1066- Yedincisi: Enes´den (Radıyallahu Anh) Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Hiç biriniz ken*di nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe (kemal üzere) iman et*miş olmaz "[29]

1067- Sekizcisi: Ebu Hüreyre´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Tealâ (bütün noksanlıklardan münezzeh olup) pâkdir; ancak pâk (ve te*miz olan) şeyi kabul eder Allah Tealâ peygamberlere emrettiği şeyi mü´-minlere de emretmiştir Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Ey peygamber! Pâk (temiz ve helâl) şeylerden yeyin ve salih amel iş*leyin Ben sizin yaptıklarınızı biliyorum"[30] Yine Allah Tealâ:

"Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz pâk (helâl ve temiz) şey*lerden yeyin" buyurmuştur[31]

Sonra peygamber (hadisde sözü geçen) adamın durumunu anlatarak dedi ki, nihayet yolculuğu toz-toprak ve saçları dağınık bir şekilde uzatır (Bu güçlük içinde müsafirin duası makbul olduğu halde) ellerini göğe doğru kaldırır: Ey Rabbim, ey Rabbim! der Oysa ki, onun yiyeceği haramdır İçeceği haramdır, giyeceği haramdır ve haramla beslenmiştir Bunun du*ası nasıl kabul olunur? (Böyle haramlar içinde olan adamın duasını Al*lah kabul etmez; duası makbul olan yolculardan biri de olsa"[32]

1068- "Zarar da yoktur, zarara sokmak da yoktur" hadisidir Bunu mürsel olarak Muvatta´da ve Darekutnî ile başkasının Sünen´lerinde mut*tasıl yollarla rivayet ettik Hasen Hadisdir

1069- Onuncusu: Temîmu´d-Darîden (Radıyallahu Anh) yapılan riva*yete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuştur" Din na*sihattir (öğüttür) Biz, kim için (nasîhattır)? dedik Şöyle Buyurdu: Allah için, kitabı için, peygamberi için, müslümanlann idarecileri için ve müs-lümanlarm bütünü için"[33] (Allah için nasihat, O´na iman etmek ve şirk koşmamaktır Kitabı için nasihat, Kitabın Allah tarafından indi*rildiğine ve Allah kelâmı olduğuna iman edip hükümleri ile amel etmek*tir Peygamber için nasihat, onun risaletine iman edip Allah´dan getirdi*ği her hükmü kabullenip doğrulamaktır Müslümanların idarecileri için nasihat, hak olan yerde onlara yardımcı olmak ve o işde onlara itaat et*mektir Diğer bütün müslümanlar için nasihat, dünya ve ahiretlerinin se*lâmeti için onlara doğru yolu göstermektir)

1070- Onbirincisi: Ebu Hüreyre´den (Radıyallahu Anh) yapılan riva*yete göre, o Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle dediğini din*lemiştir: "Size hangi şeyi yasakladımsa ondan kaçının Hangi şeyi de size emretümse, ondan gücünüzün yettiğini yapın Sizden öncekileri helak eden ancak sorularının çokluğu ve peygamberlerine karşı ihtilafları olmuştur[34]
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:58   #9 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

1071- On ikincisi: Sehl İbni Sa´d´tan yapılan rivayete göre şöyle anlat*mıştır: "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selîem´e bir adam gelip:

Ey Allah´ın Resulü! Bana bir amel göster ki, onu yaptığım zaman Al*lah beni sevsin, insanlar da beni sevsin? dedi Bunun üzerine Peygamber (sav):

Dünyadan (zevk ve eğlencelerinden) yüz çevir, Allah seni sever, insan*larda olan şeylerden yüz çevir, insanlar seni sever, buyurdu "[35]

1072- On üçüncüsü: İbni Mes´ud´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edil*diğine göre, demiştir ki, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Allah´-dan başka İlâh olmadığına ve benim de Allah´ın peygamberi olduğuma şâhidlik eden hiç bir müslüman kişinin kanı helâl olmaz; ancak üç şey için helal olur: Nikâhlı olduğu halde zina eden, üzerine kısas gereken, di*nini terk edip İslâm toplumundan ayrılan[36]

1073- On dördüncüsü: İbni Ömer´den (Radıyallahu Anhürna) yapılan rivayete göre Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanlar: Allah´dan başka ilâh yoktur ve Muhammed de Allah´ın Resu*lüdür diye şehâdet getirinceye, namazı gereği üzere kılıncaya ve zekâtı ve*rinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum Bunları yaptıkları za*man benden canlarını ve mallarını korumuş olurlar; ancak İslâm hakkı için müstesna (çünkü İslâmın emrettiği kısas ve haram kıldığı zina ve irti-dat gibi işlerde hüküm ne ise yerine getirilir İç niyetleri itibarı ile de on*ların hesabı Allah´a aittir"[37]

1074- On beşincisi: İbni Ömer´den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edil*diğine göre, demiştir ki, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu*yurdu:

"İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah´dan başka İlâh olmadığı*na ve Muhammed´in Allah´ın Resulü olduğuna şehadet etmek Namazı (gdâb ve erkânı ile) kılmak Zekâtı vermek Hacc görevini yapmak ve Ra*mazan ayını oruç tutmak"[38]
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04-02-13, 09:59   #10 (permalink)
 
Üyelik Tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 1.139
Konular: 749
Beğendikleri:
Beğeni Puanı:
Standart

1075- On altıncısı: İbni Abbas´dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan ri-vayue göre, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: ?Eğer insanlara sadece davaları üzere (şahid ve belgeleri olmaksızın) in*sanla´ m malları verilmiş olsaydı, erkekler bir toplumun mallarını vecanlarını (ele geçirmek için) iddia ederlerdi Fakat iddia sahibine delil, inkâr edene de yemin gereklidir "[39] Hadis bu lâfızda hasendir ve bir kısmı da Sahîhayn´da mevcuttur

1076- On yedincisi: Vâbisa İbni Mabed´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayette kendisi Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e geldi Peygam*ber (sav) ona:

"? Sen iyilikten ve günahdan sormaya mı geldin? dedi Vâbısa:

? Evet dedi Bunun üzerine Peygamber (sav): Kalbine danış İyilik canının rahat ettiği ve kalbinin huzur bulduğu şeydir Günah, canı tırma*layan ve kalbi rahatsız eden şeydir; insanlar (âlimler) sana fetva verse ve verseler bile" buyurdu[40] Nevvas İbni Sim´an´dan (Radıyallahu Anh) Müslim´in Sahihinde rivayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aley*hi ve Sellem buyurmuştur: "İyilik, güzel ahlâktır Günah ise, canını kur*calayan ve insanların onu bilmesinden hoşlanmadığı şeylerdir"

1077- On sekezincisi: Şeddad İbni Evs´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Tealâ her şey için güzel işlem yapılmasını emretmiştir Öldürdü*ğünüz zaman öldürme şeklini güzel yapın Hayvan boğazladığınız zaman kesmeyi güzel yapın; hayvanını rahatlandırmak için sizden biriniz kesmesi halinde bıçağını bilesin"[41]

1078- On dokuzuncusu: Ebu Hüreyre´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Allah´a ve âhiret gününe îman eden, hayır söylesin yahut sussun Al*lah´a ve âhiret gününe îman eden komşusuna ikram-etsin Allah´a ve âhi*ret günene îman eden, müsafirine ikram etsin"[42]

1079- Yirmincisi: Ebu Hüreyre´den rivayet edilmiştir: "Bir adam Pey*gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e: Bana öğüt ver, dedi Peygamber (sav): Öfkelenme! buyurdu Adam tekrarlayıp durdu (ilk söz üzerinde durdu Yine de) Peygamber, Öfkelenme dedi[43]

1080- Yirmi birincisi: Ebû Sa´Iebe El- Huşenî´den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu*yurmuştur: "Aziz ve yüce olan Allah bir takım farzlar emretmiştir; onla*rı kaybetmeyiniz Bîr takım sınırlar da koymuştur; onları aşmayın Bir takım şeyleri de haram kılmıştır; onları tanımamazlık yapmayın Size mer*hamet için bir kısmımda Allah unutmaz olduğu halde açıklamamıştır Siz onları araştırmayın"[44]

1081- Yirmi ikincisi; Muaz´dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayette o şöyle demiştir: "Dedim ki:

Yâ Resûlellah! beni cennete koyacak ve beni ateşten uzaklaştıracak bir işi bana bildir? Peygamber (sav):

Sen büyük bir işten sordun Aslında Allah Tealâ´nın başarı verdiği kimse için o çok kolaydır Allah´a ibâdet edersin; O´na hiç bir şeyi ortak koş*mazsın Namazı (gereği üzere) kılarsın, zekâtı verirsin, ramazan ayını oruç tutarsın ve Kabe´yi ziyaret edip hac yaparsın, buyurdu Sonra:
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Şükür Duaları nedir Admin Hacet Dilek Duaları 0 18-12-12 15:03
Günahlardan Tövbe İçin Dua nedir... Admin Hacet Dilek Duaları 0 09-12-12 03:32
Tövbe Duası nedir... Admin Hacet Dilek Duaları 1 29-11-12 15:19
İstiğfar Duası nedir... Admin Hacet Dilek Duaları 0 27-11-12 14:54
Namaz Duaları nedir... Admin Namaz Kılınışı Ve Duaları 0 06-08-12 01:35

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:11.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.